För dig som vill certifiera dig

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Att inneha certifikatet för Schysst elhandel ska ses som en kvalitetsstämpel på ert företags säljaktiviteter. För dig som vill certifiera dig är god förberedelse A och O.

När ni fattat beslut om att certifiera ert företag ska ni först och främst kontakta DNV.

Kontaktuppgifter till DNV:

e-post: Skm.complaints@dnv.com

Oberoende certifieringsföretag

DNV är det oberoende certifieringsföretag som på uppdrag av Energiföretagen utför certifieringen genom att kontrollera att de elhandelsföretag som vill certifiera sig har ett dokumenterat och implementerat system för säljaktiviteter som minst uppfyller certifieringskriterierna.

När DNV fastställt att ett elhandelsföretag uppfyller kriterierna kommer företaget att erhålla ett "Schysst elhandel"-certifikat som styrker att certifieringskriterierna är uppfyllda.

DNV ansvarar för att upprätta, och löpande uppdatera, en lista över de elhandelsföretag som vid var tid är certifierat i enlighet certifieringskriterierna. Listan kommer att finnas publicerad på såväl DNV:s som Energiföretagens webbplats.

Vägen till certifiering

Certifieringens utförande beskrivs nedan (Högerklicka för att visa bilden i större läge.):

Hur ni förbereder er

Förberedelsen inför revision är viktig för att processen ska löpa så smidigt som möjligt.
  • Gör en egen ”intern revision”.
  • Ha ett dokumenterat ledningssystem, ge DNV:s revisor tillgång till den dokumentation som krävs för att visa att man uppfyller kriterierna.
  • Vid telefonförsäljning eller användning av fullmakter bör revisorn ges möjlighet att ta stickprov av ljudfiler och fullmakter.
  • Tydliggör rollen ”Certifieringsansvarig” med dokumenterad beskrivning av ansvar och befogenheter.

Vill du veta mer om Schysst elhandel?

Presentation av certifieringsprocessen (pdf)

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Marie Lindh

Marie Lindh

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08 - 677 25 08
E-post: marie.lindh@energiforetagen.se