Stöd för kundkommunikation

Från 1 januari 2018 flyttas skattskyldigheten på energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Förändringen innebär att elnätsföretagen får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el.

En tillfällig arbetsgrupp med medlemsrepresentanter, både jurister, kommunikatörer och kundservicemedarbetare har tillsammans tagit fram ett grundläggande informationsmaterial för kundkommunikation med anledning av elskatteflytten.

Använd texterna nedan som ett underlag för att skräddarsy informationen till dina kunder. Du kanske använder ett annat tilltal eller andra begrepp än vad vi valt att göra i dessa texter.

Kundinformation för elnätskunder

Kundinformation för elhandelskunder.

Kundinformation för dem som samfakturerar elnät och elhandel.

Broschyrer om elprisets uppbyggnad

Båda broschyrerna kan skrivas ut i liggande A4 respektive A3 (dubbelsidigt och "vänd längs kortsidan"). De viks sedan till storlek A5 respektive A4.

Fyrsidig broschyr A4 om elprisets uppbyggnad för elkunder
- det som gäller från och med 1 jan 2018 (uppdaterad nov 2017).

Fyrsidig fördjupning A3 om elprisets uppbyggnad - det som gäller från och med 1 jan 2018 (uppdaterad nov 2017).

Exempel försäkran från kund

Se två exempel nedan på hur en försäkran från kund som är skattskyldig/frivilligt skatt skyldig kan vara utformad. En försäkran av denna typ kan användas av elnätsföretag i förhållande till kunder som själva är skattskyldiga eller frivilligt skattskyldiga. Notera att dokumentet endast ska betraktas som ett exempel och ej som en mall!

Försäkran el - skattskyldighet eller frivillig skattskyldighet

Försäkran om skattskyldighet för elektrisk kraft