Energiföretagens position

Energiföretagen välkomnar den paus av omprövningarna till moderna miljövillkor för vattenkraften som regeringen aviserat, men månar också om att den nationella planen inte förkastas. Omprövningarna till moderna miljövillkor kräver mycket resurser och god framförhållning och planering. För att inte alla processer som satts i gång ska falla sönder vill vi att pausen blir så kortvarig som möjlig, men inte kortare än att de mest betydande problemen hinner rättas till.