Åtskillnadsregler på elmarknaden – läs om lagkraven här

Elnät/elhandel/elproduktion: Energiföretagen Sverige uppmuntrar medlemsföretagen att gå igenom de regler kring åtskillnad som finns i ellagen för att försäkra sig om att företaget lever upp till lagstiftningens krav.

Inför EU:s vinterpaket, som presenterades den 30 november, fanns indikationer på att EU eventuellt ville göra skärpningar i de åtskillnadsregler som finns på elmarknaden. Det vill säga de regler som beskriver hur ett företag som bedriver elnätsverksamhet, och som ingår i en koncern som också har elhandel och/eller elproduktion, får vara organiserat och vilka ramar som finns för hur ett sådant företag ska agera. I vinterpaketet anges emellertid inte några förslag till förändringar av dessa regler.

Branschens företag tycks i närtid därmed inte behöva fokusera på nya regler på området. Energiföretagen uppmuntrar istället medlemsföretagen att gå igenom de regler kring åtskillnad som redan finns i ellagen för att försäkra sig om att företaget lever upp till lagstiftningens krav. Särskilt påkallat är detta med tanke på att Energimarknadsinspektionen (Ei) har aviserat att myndigheten under år 2017 ska bedriva tillsyn över åtskillnadsreglerna på el- och gasmarknaderna. Närmare information om tillsynens omfattning finns ännu inte. Vi har varit i kontakt med Ei för att tillsammans kunna genomföra en informationsdag kring åtskillnadsreglerna under våren 2017.

De flesta av reglerna kring åtskillnad är i första hand riktade till elnätsföretagen, men det bör noteras att det till exempel finns en regel om varumärkesprofilering som i lika hög grad gäller för koncernföretag som bedriver produktion av el eller handel med el.

Energiföretagen har gjort en Åtskillnad på elmarknaden_dec 2016 som gäller för åtskillnad på elmarknaden.