Rapport om ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

Elanvändning: Energimarknadsinspektionen (Ei) har idag lämnat sitt regeringsuppdrag om efterfrågeflexibilitet till regeringen. I rapporten ”Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet” har Ei identifierat vad de ser som hinder för ökad efterfrågeflexibilitet och lämnat förslag på åtgärdspaket för att riva dessa hinder.