Skarvmontörens viktiga roll

Fjärrvärme: Kvalitetssystemet som branschen tagit fram med auktoriserade skarvföretag med certifierade skarvmontörer fortsätter under 2017. De företag som vill vara auktoriserade och har certifierade skarvmontörer behöver skicka in underlag om detta till Energiföretagen Sverige.

Senast den sista mars 2017 behöver underlagen vara inskickade. Mer information om detta kommer efter årsskiftet. En del mallar behöver göras om först.

Den rapport som ligger till grund för certifiering av skarvmontörer kommer att uppgraderas till en teknisk bestämmelse. Detta för att höja kunskapsnivån i branschen om att fjärrvärmeledningens svaga länk är mantelskarven. Genom att rapporten Skarvteknik blir en teknisk bestämmelse ökar dess tyngd och fler fjärrvärmeföretag kommer att använda sig av kunskapen.

Rapporten ”Skarvteknik” går att ladda ned från svenskfjarrvarme.se

Thomas Lummi