Skatteverket har lagt ut information om omsättningsgränsen för moms

Elhandel/elnät: På Skatteverkets webbplats ligger nu reglerna för momsbefrielse, som gäller från den 1 januari 2017. Reglerna syftar till att minska den administrativa bördan för de minsta företagen. Ett ytterligare skäl för att införa en momsbefrielse är att underlätta för privatpersoners försäljning av överskottsel från mikroproduktion, till exempel solceller.

Den nya omsättningsgränsen innebär att elhandels- och elnätsföretag behöver se över sin hantering av mikroproducenter av el, exempelvis gällande självfakturering. Skatteverket redovisar i detalj regelverket för momsberfrielse på sin webbplats och ger svar till exempel på frågor om vilka företag och transaktioner som berörs och hur det går till att bli befriad från moms.

Läs här på Skatteverkets webbplats