Tre myndigheter satsar på strategiskt innovationsområde "Smarta och hållbara städer"

Nu går Energimyndigheten, Formas och Vinnova samman i en gemensam kraftsamling för smart och hållbar stadsutveckling. Det strategiska innovationsprogrammet ”Smarta och hållbara städer” handlar om att hitta smarta lösningar och helhetslösningar som knyter ihop olika sektorer, infrastruktur och användare för att bygga hållbara städer och hitta nya lösningar inom energi- och klimatområdet.

Du kan läsa mer om satsningen här.

Lina Enskog Broman