Viktig nyhet för alla som använder Rakel

Nu finns en ny version av ”Elförsörjningens riktlinjer för samverkan i Rakel” tillgänglig. Läs om uppdateringarna här.

De uppdateringar som gjorts:

  • alla talgrupper har fått ett intervall för sambandsprov samt en ansvarig funktion/organisation (som säkerställer att sambandsproven genomförs)
  • de nya GUL-talgrupperna har lagts till i registret
  • de företag som bytt namn har uppdaterats
  • inom produktionsledning har tre driftcentraler lagts till

Vad innebär detta?

Den som är ansvarig för företagets Rakelmobiler ska så snart det är möjligt komplettera programmeringsunderlaget med nya och förändrade talgrupper och genomföra en omprogrammering.

Alla användare kontrollerar vilken eller vilka gemensamma talgrupper de omfattas av och vilka regler som gäller för sambandsprov.

Läs mer om riktlinjerna och uppdateringarna här

Läs dokumentet direkt här

Michaela Stenman som ansvarar för Rakel hos Svenska kraftnät slutar sin tjänst. Hon hänvisar till Mats Lindblom, tf enhetschef (mats.lindblom@svk.se) som under den pågående rekryteringen av efterträdare ansvarar för Rakel.