Certifiering av ventiler för fjärrvärme renodlas

Fjärrvärme: Energiföretagen Sverige anser att certifieringen av avstängningsventiler för fjärrvärme ska följa Euroheat & Power certifieringssystem för markförlagda ventiler som heter EHP 003. Certifieringen baseras på provning utförd enligt den europeiska normen för avstängningsventiler, SS-EN 488, vilken innehåller en metod som sedan april 2016 legat till grund för SP:s P-märkningscertifikat inom området.

SP är godkänt av Euroheat & Power både som testinstitut och certifieringsorgan för EHP 003. I syfte att öppna för ett bredare erkännande av certifierade markförlagda avstängningsventiler i Europa kommer SP framöver utfärda certifikat i enlighet med EHP 003, vilket även säkerställer att SP ligger i framkant vad gäller metoder för kvalitetssäkring av denna typ av produkter. I samband med detta kommer P-märket för ventiler att fasas ut.

Branschföreningens certifieringsregler har redan fasats ut, då viktiga krav införts i den europeiska normen. Befintliga certifikat kommer dock att vara giltiga tills giltighetstiden löper ut. EHP 003 finns på Euroheat & Powers webbsida.

Har du frågor, eller vill veta mer, kontakta gärna Thomas Lummi, ansvarig distribution värme och kyla.