Dags att ta fram 2016 års Lokala Miljövärden

Fjärrvärme: Energiföretagen Sveriges fjärrvärmestatistik utgör basen för branschens faktabank. Att ha god kännedom om och sprida kunskap till omvärlden om branschens förutsättningar, som miljöpåverkan, priser, distribution och energitillförsel är nödvändigt. Statistiken används i många sammanhang och är mycket värdefull i arbetet för att främja fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme.

Den 9 januari öppnade vi verktyget för branschens miljöavrapportering, Kvalitetsnyckeln, där vår gemensamma branschstatistik samlas. Kvalitetsnyckeln hålls öppen för inrapportering till den 31 mars.

Direkt efter att inrapporteringen är gjord och värdena granskats av miljöansvarig, går det att ta ut en preliminär beräkning av de egna miljövärdena. Det betyder att ert företag kan välja att kommunicera den preliminära rapporten till kunder på er egen webbplats  eller på annat sätt.

För att underlätta planeringen av statistikinlämningen, granskning och godkännande av lokala miljövärden under 2017 finns här en sammanfattning av viktiga tidpunkter under året.

Efter att inrapporteringen stängt, granskas värdena av en konsult. Granskningsperioden för lokala miljövärden 2016 kommer att äga rum i april och maj 2017. Kontaktperson för frågor kring detta är Raziyeh Khodayari, Energiföretagen Sverige. Målet är att kunna publicera branschens lokala miljövärden på Energiföretagen Sveriges webbplats innan sommaren.

Fjärrvärmens miljövärden baseras på en överenskommelse i Värmemarknadskommittén. Denna överenskommelse har i år uppdaterats enbart gällande miljöpåverkansfaktorer för nordisk residualelmix. Därför är också våra guider för miljövärdering uppdaterade. Här hittar du all aktuell information. Du kan också läsa den uppdaterade överenskommelsen. Vi har även en sida med frågor och svar om fjärrvärmens miljövärden.

Nytt för i år är att Folke Sjöbohm nu har statistikansvaret för fjärrvärme. Priserna för 2017 kommer också att tidigast att börja samlas in från och med mars månad. Mer information och tidplan kommer så snart som möjligt. Kontaktperson för frågor kring detta är Patrik Holmström. En annan nyhet är att den tidigare årliga VD-enkäten utgår då den informationen kommer samlas in via andra kanaler.