Lantmäteriet höjde priserna 1 januari 2017

Elnät, Fjärrvärme, Fjärrkyla: Många av Energiföretagen Sveriges medlemmar behöver anlita Lantmäteriet för att kunna genomföra sitt viktiga arbete. Nu har Lantmäteriet i sitt nyhetsbrev aviserat nya priser från och med 1 januari.

– Våra medlemmar är samhällsbyggare och har behov av Lantmäteriets beslut för att kunna dra ledningar, till exempel, när det är svårt att komma överens med en markägare. Därför är det viktigt att känna till att priserna justeras, säger Lennart Sandebjer, jurist på Energiföretagen Sverige.

– Vi på Energiföretagen har en pågående dialog med Lantmäteriet där vi under lång tid har påtalat de oacceptabelt långa handläggningstiderna, som försvårar våra medlemmars arbete. Om prishöjningen möjliggör snabbare beredning är det ju bra, men ett annat stort problem är bristen på utbildade lantmätare, som också behöver lösas, understryker Lennart Sandebjer.

Utskicket från Lantmäteriet:

Som annonserades i senaste nyhetsbrevet gäller en ny förrättningstaxa från och med den 1 januari 2017. Detta för att säkerställa att vi har en ekonomi som möjliggör utveckling av våra processer samt resurser för att behålla och rekrytera rätt kompetens.

De nya prisnivåerna för förrättningslantmätare från och med den 1 januari 2017:

  • Förrättningslantmätare – beredande samt övriga handläggare 1150 kr/timme
  • Förrättningslantmätare – beslutande samt mätningsansvarig 1450 kr/timme
  • Förrättningslantmätare – specialist 1625 kr/timme
  • Förrättningslantmätare – senior 1825 kr/timme

Prishöjningen gäller alla ärenden som är pågående den 1 januari, och alla nya ärenden som inkommer därefter.

Frågor kring taxehöjningen besvaras av Lantmäteriets Kundcenter 070-636363.