Många intressanta förslag väntar från regeringen under året

I veckan publicerade Statsrådsberedningen propositionsförteckningen för våren och till viss del för hösten. Där finns en del att vänta som rör energibranschens verksamhetsområden.

Här finns det många förslag som kommer att bli intressanta för vår bransch. Det gäller t.ex. skattefrågor som Sänkt energiskatt för viss förnybar el för egen förbrukning – ett förslag som är på remiss just nu samt Skatteförändringar med anledning av energiöverenskommelsen som innehåller sänkning av skatt på vattenkraft och kärnkraft. Båda dessa propositioner beräknas läggas fram den 21 mars.

Den ekonomiska vårpropositionen som drar upp riktlinjerna för den ekonomiska politiken samt vårändringsbudgeten för 2017 som föreslår förändringar i statsbudgeten läggs båda fram den 18 april.

Vidare kommer en proposition om nya regler om marknader för finansiella instrument den 26 april, som berör elmarknaden. Från Miljö- och energidepartementet läggs en proposition om ett klimatpolitiskt ramverk fram, som grundar sig på Miljömålsberedningens betänkande, planerad till omkring den 14 mars.

En rad förslag från samma departement som rör kärnkraft kommer också under våren; finansiering av kärnavfallshanteringen 21 mars, genomförande av kärnsäkerhetsdirektivet 21 mars samt genomförande av EU:s strålsäkerhetsdirektiv i september.

Regeringen lägger den 21 mars också fram en proposition om elcertifikat – kontrollstation 2017. Hela propositionsförteckningen finns här.