Många nomineringar till Energiföretagens råd - processen fortsätter under januari

Under november och december inbjöds medlemsföretagen att nominera till Energiföretagen Sveriges råd. Sammanställningen av alla namn vi har fått in visar glädjande nog att det finns ett stort intresse för att medverka, närmare 200 personer har nominerats.

– Det är verkligen roligt att det finns så stort intresse för att delta i rådsverksamheten. Nu ska vi lägga det pussel som krävs, så att råden speglar både mångfalden bland medlemsföretagen och mångfald även på andra sätt, kommenterar Karima Björk, chef för enheten Medlemsdialog och juridik.

Syftet med sakråden är att få en effektiv medlemsdialog i frågor som rör medlemsföretagens huvudsakliga verksamheter. Råden är rådgivande till vd och kansliet. Energiföretagens vd tillsätter ledamöter i råden och ordförande för respektive råd.

Under januari pågår processen för att utse ledamöter till de åtta råden;

  • Råd för Klimat- och energipolitik, energisystem & energiförsörjning
  • Råd för Tillförsel, produktion & råkraftmarknad
  • Råd för Eldistribution & nätmarknad
  • Råd för Värme- och kyldistribution
  • Råd för Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
  • Råd för Strategisk kommunikation
  • Råd för slutkundsmarknad el
  • Råd för värme- och kylmarknaden

– Med den tidsplan vi har hoppas jag att vi ska kunna återkomma med besked om vilka som ska ingå i de åtta råden till den 1 februari, som utlovat, avslutar Karima Björk.