Myndigheternas regleringsbrev 2017

I sammanfattningen (för medlemmar, länk till inloggning finns längst ner i texten) får du de texter som berör energibranschen mer eller mindre. Om du inte arbetar på ett medlemsföretag eller är intresserad av att läsa mer finns alla regleringsbrev samlade på http://www.esv.se/statsliggaren/.

I korthet kan sägas att det finns ett tydligt fokus på klimatomställningen, satsningen på förnybar energi, på energieffektivisering, smarta elnät, vattenkraft och kärnsäkerhet, men också på fossilfria transporter. Det vi bedömer är av särskilt intresse är:

  • Energimyndighetens satsningar på vindkraft, energieffektivisering, förnybar energi, omställning av transportsektorn och smarta elnät.
  • Energimarknadsinspektionens uppdrag rörande smarta elnät och funktionskrav på elmätare.
  • Elsäkerhetsverkets arbete med elsäkerhet och elektrisk infrastruktur för transportsektorn.
  • Hav- och vattenmyndighetens dialog om vattenkraft.
  • Naturvårdsverkets arbete med klimatomställningen.
  • Skogsstyrelsens uppdrag gällande genomförande av EU:s klimat- och energipolitik.
  • Länsstyrelsernas arbete gällande minskad klimatpåverkan och energiomställning, vattenverksamhet och grön infrastruktur.
  • Boverkets uppdrag rörande energieffektivisering.
  • Strålsäkerhetsmyndighetens arbete med kärnsäkerhet.

För medlemmar finns mer information under inlogg.