Pass på - Early Bird för anmälan till Euroheat & Powers fjärrvärmekongress i Glasgow

Fjärrvärme: Den 14-17 maj samlas fjärrvärmebranschen i Europa på Euroheat & Powers kongress i Glasgow, UK. Denna återkommande kongress är en viktig mötesplats för nätverkande och diskussion om branschens viktiga frågor på Europanivå och programmet rymmer många intressanta ämnen och föredrag. Just nu finns stort politiskt stöd för och vilja till utveckling av fjärrvärmen inom EU och stora utbyggnadsplaner finns i många länder.

Vad som händer i övriga Europa påverkar även branschen i Sverige och vice versa, det vi har lärt oss i Sverige kan vi bidra med till länder där fjärrvärmen och fjärrkylan som bäst håller på att utvecklas, en resa som vi redan har gjort. Men vi kan också inspireras och läsa oss av en utveckling som sker med andra förutsättningar än när fjärrvärmeutvecklingen i Sverige var som hetast.

Energiföretagen Sverige vill därför tipsa intresserade om att det ännu råder ”early bird”, d.s.v. reducerad avgift vid tidig anmälan, fram till 28 februari 2017. Vi tipsar också om möjligheten för leverantörer och andra verksamma i branschen att medverka som utställare – en bra möjlighet att visa upp sig för en bred intressentpublik!

Du kan läsa mer om kongressen samt anmäla dig här.

Lina Enskog Broman