Viktigt om nordisk balansavräkning

Parallellavräkningsfasen är den sista utvecklingsfasen innan nordisk balansavräkning (NBS) kör igång första maj 2017. Denna fas startar den sjätte februari och det är av största vikt att berörda aktörer deltar. Mer information kring detta finns på www.eSett.com/commissioning

Svenska kraftnät (Svk) har också tagit fram ett par instruktionsvideor gällande arbetet i eSetts system Online Service. I dagsläget finns fem olika instruktionsvideor tillgängliga och vart efter behovet uppstår kommer Svk att komplettera med fler.

Dessa videor finns tillgängliga på youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMiesaOOU3WRMt3cvFy8zfuDF-G65h07m

Kort om nordisk balansavräkning (NBS)

Svenska kraftnät driver tillsammans med Fingrid och Statnett projektet ”Nordic Balance Settlement” (NBS). Projektet syftar till att skapa en gemensam nordisk balansavräkning. Målet för projektet är ett gemensamt bolag, gemensamma IT-system och balansavräkning. Det förenklar administrationen för marknadens aktörer och ger långsiktiga kostnadsbesparingar.