Branschgemensam plattform för kvalitetssäkring av avfallsbränsle

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Svenska anläggningar som eldar avfall har sedan länge tillämpat kvalitetskrav för avfallet som tas emot. Ändå sker mottagning och kontroll på olika sätt vid olika anläggningar. Energiföretagen Sverige och Avfall Sverige har nu tagit fram en rapport som underlag för en branschgemensam överenskommelse, som ska börja tillämpas från 1 januari nästa år.

Trots att det funnits kunskap och vägledning om hanteringen har alltså rutinerna sett olika ut vid olika anläggningar för avfallsförbränning. Energiföretagen Sverige och Avfall Sverige har därför identifierat ett behov av att ta fram en branschgemensam överenskommelse som ska gälla för sådant som bränslespecifikationer, kontrollfunktioner vid mottagning och avvikelsehantering.

Den nya överenskommelsen ska förhoppningsvis kunna bidra till att höja både kvaliteten hos bränslet och förtroendet för hanteringen av avfallet.

Läs rapport här

Läs mer på Avfall Sveriges webbplats här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se