Forma nästa forskningsprogram om värmelagring

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Värmelagring kan spela en stor roll i energiomställningen. Nya lagringstekniker kan få ner kostnaden för att integrera mer förnybar och återvunnnen energi i våra energisystem. Vi bjuder nu in till en workshop för att bättre förstår våra medlemmars behov och ta del av deras idéer och tankar för att forma nästa forskningsprogram inom området.

Lagring av energi i våra värmesystem är, jämfört med alternativ som batterier och pumpkraftverk, en väldigt kostnadseffektiv lagringsteknik. Men det är också teknik som kräver helt andra förutsättningar.

Värmelagring i berg via borrhål – ett alternativ för att lagra värme mellan säsonger – är ett område som många energibolag har visat ett stort intresse för på senare tid. Några bolag har avfärdat investeringar i värmelager baserat på förstudier. Men nu börjar även annan teknik för värmelagring att slå igenom, exempelvis termokemisk lagring i salt.

Energiföretagen Sverige bjuder tillsammans med Energiforsk, FVU AB, och Sinfra, före detta Värmek, in till en spännande dag med diskussioner och presentationer kring storskalig värmelagring för fjärrvärmesystem och fastigheter. Under dagen vill vi också lära oss mer om ditt företags och övriga energibolags verkliga behov inom värmelagring. Underlaget från dagen omsätter vi sedan i nya projekt, vars resultat ska lösa de utmaningar våra medlemmar ser inom området!

Program

09:30 Kaffe och registrering
10:00 Inledning, Varför energilagring? Markus Wråke vd Energiforsk
10:30 Vilka typer av värmelager finns för fjärrvärmesystem idag och imorgon? Richard Scharff Vattenfall R&D
11:00 Erfarenheter av värmelager i fjärrvärmesystem
- Tekniska verken i Linköping, Henrik Lindståhl
- representanter från några andra energibolag
12:00 Lunch
13:00 Presentation från några olika leverantörer av värmelagringsteknik (LaPlast, Thomas Andersson
Dividend, Chritoffer Kjällberg, Frantisek Zvrskovec
SaltX, Christofer Rhén, Skanska, Åse Togerö och Håkan Andersson)
14:30 Diskussioner i grupp
Vilka behov av värmelagring ser vi?
Vilka hinder finns och vilka möjligheter ser vi?
Hur kan vi tillsammans göra detta möjligt?
16:00 Summering och avslutning

Datum: Torsdagen den 18 maj
Tid: 09:30 – 16:00
Plats: Clarion Sign, Östra Järnvägsgatan 5, fem minuters promenad från Stockholms central
Kostnad: Hela dagen inklusive spännande presentationer, en engagerande workshop, kaffe och en bra lunch till självkostnadspris 1 200 kronor + moms per person

Anmäl dig genom att fylla i formuläret här.