Införandet av nordisk balansavräkning närmar sig

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Arbete med en nordisk balansavräkning, NBS, har pågått sedan 2010. Den första maj är det nu dags för eSett Oy att ta över det operativa ansvaret för balansavräkningen i Sverige, Norge och Finland. De allra flesta inblandade aktörer; elnätsföretag, elhandelsföretag och balansansvariga ligger väl i fas med tidplanen men det finns fortfarande några undantag.

Svenska Kraftnät har tillsammans med Fingrid och Statnett drivit projektet ”Nordic Balance Settlement” sedan 2010. Projektet syftar till att skapa en gemensam nordisk balansavräkning för el och harmonisera ländernas regelverk. Genom bildandet av det gemensamma bolaget eSett och ett gemensamt IT-system för balansavräkning, uppnås fördelar som förenklad administration och långsiktiga kostnadsbesparingar.

Den första maj är det dags för eSett Oy att över det operativa ansvaret för balansavräkningen i Sverige, Norge och Finland. En viktig uppgift det senaste året för samtliga aktörer - elnätsföretag, elhandelsföretag och balansansvariga - har varit att säkerställa att de anpassat sina it-system och processer så att de nu kan kommunicera med eSett och det nya gemensamma systemet.

- Den obligatoriska parallellavräkningen inleddes den tjugonde mars och resultatet så här långt har sett lovande ut. De allra flesta aktörer är på banan och strukturerar i webbgränssnittet ”Online Service” såväl som rapporterar via ”Messaging Service”, säger Robert Thelander på Svenska kraftnät.

eSett erbjuder kundservice på såväl svenska och engelska som finska och norska. Det går bra att mejla in frågor till eSett via settlement@esett.com eller ringa in till kundservice på telefon +358 10 5018500 (välj knappval 1 för svenska).

En uppdaterad presentation om NBS på svenska lades nyligen upp på: https://www.slideshare.net/eSett/nbs-information-svenska.

Mer information finns på www.eSett.com