Prisdialogen möter Energimyndigheten

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Den 4 april höll Prisdialogen årsmöte och styrelsemöte. Till styrelsemötet var Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma inbjuden.

– Vi har länge försökt få till ett möte med någon av de centrala beslutsfattarna på energiområdet för att informera om Prisdialogen. Det var bra att det äntligen gick att genomföra och Erik Brandsma var både nyfiken och positiv till hur utvecklingen ser ut, säger Patrik Holmström som ingår i Prisdialogens arbetsgrupp.

Samma dag hölls Prisdialogens årsmöte. Vid årsmötet avgick Anders Östlund som ordinarie ledamot av styrelsen och Lotta Brändström valdes in som ny ordinarie ledamot. Pernilla Winnhed, Leif Linde, vd på Riksbyggen och Anders Nordstrand, vd på SABO, omvaldes också till ordinarie ledamöter. Till suppleanter utsågs de medarbetare på Energiföretagen Sverige, Riksbyggen och SABO vilka utgör Prisdialogens arbetsgrupp, nämligen Lina Enskog Broman, Gabriella Castegren (SABO), Patrik Holmström och Mari-Louise Persson (Riksbyggen).

Aktuellt just nu är att den årliga uppföljningen av Prisdialogen pågår. Resultaten av undersökningen håller på att sammanställas och kommer att redovisas inom kort.