Tema Värme lockade hundratalet medlemmar

Vid tre tillfällen de senaste veckorna har Energiföretagen Sverige haft ”tema värme-dagar” i regionerna. Den regionala verksamheten har tidigare av naturliga skäl främst präglats av elfrågor, men nu var det fjärrvärme som stod på agendan. Mötena lockade omkring ett hundra personer att mötas, lyssna och diskutera.

Den 28 mars var det gemensamt möte med medlemmar från region Nord och Mitt. Ett 30-tal deltagare träffades på Arlanda för att diskutera aktuella fjärrvärmefrågor. Från föreningens sida berättade Erik Thornström om aktuella frågor i politiken och om skatteutredningen som nu pågår och rör fjärrvärmeverksamheten. Förslag på nya regelverk och annat är inte lätt att hänga med i och helt rätt kallade Erik det för en tsunami av nya regler. Om skatteförslagen går igenom är det kostnadsökningar på över 3 miljarder som väntar branschen.

Lina Enskog Broman berättade om vad som händer inom forskningen, främst på den nationella arenan men även internationellt. Finansieringen av fjärrvärmeforskningen kommer inte att se ut som det gjort inom forskningsprogrammet Fjärrsyn. Istället planerar Energiforsk ett interimsprogram som dels kommer att göra fördjupningar i kommande forskningsbehov och dels omfatta tre aktuella forskningsområden. Utfallet av detta kommer att vara inspel för vidare forskning.

Intressant är också det samverkansprojekt inom forskning och utveckling, som nu startar, med syfte att kommersialisera forskningsresultat och få ut nya produkter på marknaden. De som samarbetar är FVU AB, Sinfra (f.d. Värmek), Energiforsk och Energiföretagen Sverige.

Patrik Holmström berättade om hur fjärrvärme- och värmeanvändning fördelar sig i landet, innan han introducerade två medlemmar som berättade om hur de arbetar med kunderna och vad Prisdialogen gett. Först ut var Margareta Eriksson från Falu Energi & Vatten som berättade om hur de arbetar med kunder. Stefan Persson från Norrenergi berättade därefter om hur Prisdialogen gett andra nyttor än att bara diskutera fjärrvärmepriser.

Dagen avslutades med ett pass där Thomas Lummi berättade om fjärrvärmedistribution och hur det går att arbeta med underhållsfrågor som baseras på den status och skick som fjärrvärmeledningarna är i. En riskanalys ligger till grund för detta arbete och underhållet är prioriteringsbaserat.

Varje pass under dagen avslutades med bordsvisa grupparbeten som redovisades. Frågeställningarna som diskuterades var både om vilka frågor som medlemmarna brottades med på hemmaplan och vilka frågor som de vill att föreningen ska arbeta med. Summeringen var att föreningen arbetar med de frågor som är angelägna för medlemmarna och att det är viktigt att detta arbete fortsätter.

Den 30 mars var det möte i region Väst, i Skövde. Ungefär lika många deltagare lockades av programmet och diskussionen visade på en samstämmighet i prioriteringar och intresse. Från medlemmarna var det Christian Schwartz från Mölndal Energi som berättade om hur de arbetar med sina nöjda kunder. Prisdialogen har varit lyckat för Göteborg Energi fick vi höra av Ingvar Lilja.

Den sista värmedagen var i Växjö den 6 april då närmare 35 deltagare hade samlats för att prata skattefrågor, Boverkets byggregler och annat. Här blev det livliga diskussioner och sammantaget var det många bra synpunkter och inspel som kom upp. Från medlemmarna var det från Urban Bergsell och Staffan Larsson från Kalmar Energi som berättade om hur de arbetar med kunder, bland annat med elbilar. Växjö Energi var tidiga med att gå med i Prisdialogen vilket Petra Nilsson berättade mer om.

De tre temavärmedagarna innehöll intressantadiskussioner och gav bra inspel till Energiföretagens fortsatta arbete med Boverkets byggregler, skattefrågor, kundrelationsfrågor och förvaltningsfrågor kring näten.

På bilden: Stefan Persson, vd på Norrenergi, berättar om Prisdialogen.