Dom ger Fortum rätt om fastighetsskatt

I juni fastslog Förvaltningsrätten en dom som ger Fortum rätt i att den fastighetsskatt de betalat för vattenkraften åren 2009-2014 varit för hög och strider mot EU:s statsstödsregler. Beloppet som domen avser uppgår enligt Fortum till 510 miljoner kronor.