Implementering av BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar påbörjas nu

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

De så kallade BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar har publicerats. Därmed har anläggningsägarna fyra år på sig att antingen uppfylla BAT-slutsatserna eller skaffa dispensbeslut.

Den 28 april beslutade EU-kommissionen att anta så kallade BAT-slutsatser (Best available technology) för stora förbränningsanläggningar. Slutsatserna omfattar också samförbränningsanläggningar, utom sådana som förbränner mer än 40 procent farligt avfall.

Den 17 augusti publicerades beslutet om implementering. Därmed inleds en fyra år lång implementeringsfas av BAT-slutsatserna som innebär att anläggningarna måste uppfylla BAT-slutsatserna eller ha fått dispensbeslut. Senast den 17 augusti år 2021 ska detta vara klart.

Naturvårdsverket är expertmyndighet i arbetet med BAT-slutsatserna. Myndigheten ska ta fram skriftlig information och vägledning om BAT-slutsatserna från EU-kommissionen.

Läs tidigare nyhet från 4 maj på Energiföretagens webbplats.

Läs vägledning om BAT-slutsatser på Naturvårdsverkets webbplats.

Läs om EU-kommissionens beslut om implementering.