Konferens om energiåtervinning i höst - Beacon Conference on Waste-to-Energy

Den 25–26 oktober arrangeras den tionde upplagan av ”ISWA Beacon Conference on Waste-to-Energy” i Malmö. Konferensen hålls vartannat år i samarbete mellan ISWA (International Solid Waste Association) och Avfall Sverige.

– Beaconkonferensen är ett ypperligt tillfälle dels att träffa kollegor från hela världen och från alla delar av energiåtervinningsbranschen, dels att höra en rad intressanta föredrag – bland annat om konsekvenserna av BREXIT, ny lagstiftning på EU-nivå, spännande internationella projekt och om energiåtervinningens roll i framtiden, säger Jakob Sahlén, rådgivare energiåtervinning på Avfall Sverige.

Deltagare och talare från hela världen deltar och konfererar om energiåtervinning under de två dagarna. Fokus för konferensen är bästa tillgängliga teknik, driftserfarenheter, nyheter från leverantörer, en utblick i världen, kommunikation och styrmedel. Ämnet fossilfri avfallsförbränning kommer också att avhandlas.

Det ges även möjlighet att besöka Amager Bakke i Köpenhamn - en avfallsförbränningsanläggning med en skidbacke på taket.

För mer information och anmälan, besök www.beacon2017.se