Ny ansökningsomgång till Klimatklivet

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Naturvårdsverket har öppnat en ny ansökningsomgång till Klimatklivet. I år finns 1,2 miljarder kronor som företag, kommuner, landsting, ideella föreningar och andra organisationer kan söka för lokala klimatåtgärder. Ansökan är öppen 7 augusti - 11 september, med beslut planerade till november. Nästa ansökningsomgång inleds 9 oktober till 9 november, med beslut i början av 2018.

Sedan den 25 juli gäller nya juridiska förutsättningar för den som vill söka pengar från Klimatklivet. Bland annat finns nu ökade möjligheter att söka pengar för tillvaratagande av spillvärme från industrier. Kraven på vad som ska finnas med i en ansökan till Klimatklivet har också ändrats och förenklats.

Pengar från Klimatlivet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis i en stad eller en kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ha som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen. Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. Åtgärder som kan få stöd handlar om allt från transporter, biogas och fjärrvärme till lustgasdestruktion, infrastruktur och kommunikationsinsatser. Även spridning och marknadsintroduktion av ny teknik och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är önskade effekter. Mer information om Klimatklivet hittas på Naturvårdsverkets hemsida https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se