Nya kvoter för elcertifikat fastställda

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Energimyndighetens förslag till nya kvoter som Energiföretagen Sverige rapporterade om under våren antogs av regeringen den 29 juni.

Regeringen fattade beslut om utfärdande av de lagändringar som föreslogs i propositionen om elcertifikat, som riksdagen antog den 29 juni. Som bekant föreslogs i propositionen ett nytt mål för elcertifikatssystemet som innebär att systemet utökas med 18 terawattimmar (TWh) nya elcertifikat till år 2030 och att systemet förlängs till 2045. Regeringen föreslog samtidigt att kvoterna som styr efterfrågan på elcertifikat flyttas från lag till förordning, för att snabbare kunna rätta till obalanser på marknaden och öka förutsägbarheten för marknadsaktörer.

Regeringen fattade nu alltså beslut om dessa förordningsändringar, och fastställde därmed de kvoter som ska gälla för beräkning av kvotplikt för åren 2018-2045.

Ändringarna i lagen och förordningen om elcertifikat ska träda i kraft den 1 januari 2018.

Förordningen hittar du här. (Länk till Svensk författningssamling.)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se