Svenska kraftnät bjuder in till Ediel- och avräkningskonferens 2017

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Årets Ediel- och avräkningskonferens äger rum den 10–11 oktober på Clarion Hotel Arlanda. Konferensen vänder sig till aktörer inom elbranschen både inom och utom Sverige. Ett intressant program utlovas.

Konferensen arrangeras av Svenska kraftnät och Elmarknadsutveckling och bjuder i år bland annat på information om den kommande elmarknadshubben och en presentation av Svenska kraftnäts nya generaldirektör Ulla Sandborgh som ska tala om utmaningarna i det nordiska elsystemet.

Från Energiföretagen Sverige deltar Anders Fredriksson i programmet på temat digitalisering och "smarta" energisystem.

Anmälan görs senast den 1 september. Program och information om anmälan finns här: www.svk.se/edielkonferens

Elektroniskt kommunikationssystem

Svenska kraftnät definierar Ediel, som är namnet på ett system för elektroniskt informationsutbyte. Alla aktörer på elmarknaden använder Ediel för att kommunicera med varandra på ett standardiserat sätt. Det används till exempel för att rapportera mätvärden och handelsvärden eller informera om elanvändare som byter elhandelsföretag.