Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Ansökan om omprövning av intäktsramar - mall framtagen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Huvudinnehåll

För att underlätta för de elnätsföretag som vill begära omprövning av sin intäktsram har Energiföretagen tagit fram en mall för begäran. Här finns mallen. Begäran ska vara Energimarknadsinspektionen till handa senast den 8 mars 2018.