För miljöriktig och resurseffektiv användning av energiaskor

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Nu öppnar vi anmälan till Askdagen 2018, en heldag om hållbar och resurseffektiv hantering av askor. Vi kommer att diskutera utmaningar, framtidsmöjligheter och ekonomi kring återvinning, utvinning och askanvändning, det senaste inom regelverk, forskning och utveckling.

förstå och behärska komplexa processer kring avräkning, elmarknadshandboken

Varje år produceras ca 1,7 miljoner ton askor, ett restavfall i vårt energisystem. De ökade askmängderna beror på en i grunden positiv utveckling där biobränslen, såsom skogsbränsle och restavfall, i allt större utsträckning används för att producera el och värme med låg klimatpåverkan. Men restmaterialet, askorna, som bildas är en bortglömd del av energisystemet. Samhällets målsättning är att öka återvinningen av restprodukter och minska deponeringen. Rätt använd är energiaskan en miljövänlig resurs.

Askdagen är en heldag om hållbar och resurseffektiv hantering av askor. Vi kommer att diskutera utmaningar, framtidsmöjligheter och ekonomi kring återvinning, utvinning och askanvändning, det senaste inom regelverk, forskning och utveckling. Kan askorna renas medan nyttigheterna tas ut?

Om du är askproducent, det vill säga jobbar på kraftvärme- och fjärrvärmeföretag, på myndighet, lokalt eller regionalt, inom samhällsplanering och tillståndsprövning och på central nivå, eller är möjlig askanvändare såsom entreprenörer, konsulter och forskare - då är detta en dag för dig.

Under dagen kommer du att bland annat lyssna på Skogsstyrelsen, Sveaskog, Vattenfall, Avfall Sverige, E.ON, Danish Waste Solution, AFATEK, Citres, Renova, RISE, Fortum Waste Solution, Tekniska Verken i Linköping, Stena Recycling, NOAH, Sysav, Scan Arc, med flera.

Anmälan och program hittar du här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se