Med Brexit behöver Sverige ta ledarströjan i fler frågor

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Höstens sista seminarium i WEC Sveriges regi bjöd på ett späckat innehåll, flera spännande gäster och intressanta reflektioner på temat ”Energy and climate policy in the era of Trump and Brexit”.

Anthony Froggatt, som arbetar på en av Storbritanniens mest prestigefulla think-tanks; Chatham House, berättade under seminariet om de praktiska konsekvenserna som Brexit får för Storbritannien generellt och på energiområdet. En nyckelfråga för Storbritannien är vilken tillgång man ska ha till den gemensamma elmarknaden. Det blir särskilt komplext i ljuset av att Irland saknar andra utlandsförbindelser än till Storbritannien. En annan huvudvärk som följt av Brexit är att utan Euratomavtalet saknar Storbritannien ett säkerhetsregelverk för kärnkraften och måste bygga upp ett eget.

Eva Sjögren från Swedish Institute for European Policy Studies (SIEPS), fortsatte på temat Brexit och delade med sig av analyser och insikter om betydelsen för Sveriges roll i EU, vilket är särskilt intressant då de båda länderna oftast har gemensamma intressen och driver en gemensam linje i ministerrådet. Sverige och många andra likasinnade har kunnat ta rygg på lokomotivet Storbritannien i bland annat marknads- och klimatfrågor. Eva menade att de svenska representanterna i EU:s olika organ nu måste skapa nya allianser och säkerställa att alla som driver vår agenda arbetar tillsammans, när vi inte längre kan förlita oss på våra brittiska kollegors fördelar vad gäller språk, höga expertis och storlek.

Läs hela artikeln på WEC Sveriges hemsida.

Om WEC Sverige

World Energy Council, WEC, är ett brett globalt politiskt oberoende nätverk som verkar med fokus helt på energiområdet. Idag har WEC närmare 100 nationella medlemskommittéer och medlemslistan inkluderar regeringar, företag, expertorganisationer och NGO:s. Den svenska nationalkommittén har sitt sekretariat hos Energiföretagen Sverige, på Olof Palmes gata i Stockholm. Kontaktperson är Sara Emanuelsson. Läs mer på www.wec.se