Nya minimibelopp för avbrottsersättning från den 1 januari 2018

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Från den 1 januari 2018 höjs minimibeloppet för ersättningen vid ett elavbrott som varat längre än 12 timmar från 900 till 1 000 kronor.

Från den 1 januari 2018 höjs minimibeloppet för ersättningen vid ett elavbrott som varat längre än 12 timmar från 900 till 1 000 kronor.

Enligt ellagen är avbrottsersättningen lägst 2 procent av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal kronor. Eftersom prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kronor innebär det nya minimibelopp för alla avbrottsperioder.