Uppdaterad föreskrift om jämförpris för el

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Konsumentverket har uppdaterat föreskriften om prisinformation. Ändringen sker mot bakgrund av att skattskyldigheten för energiskatt på el flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen den 1 januari 2018.

Konsumentverket har uppdaterat föreskriften om prisinformation. Den bestämmelse i föreskriften som reglerar hur jämförpriset för el ska beräknas har reviderats. Ändringen sker mot bakgrund av att skattskyldigheten för energiskatt på el flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen den 1 januari 2018. Således ska jämförpriset för el i fortsättningen inte innehålla energiskatt. Den uppdaterade föreskriften finns på Konsumentverkets webbplats.