Mycket ny fjärrvärmekunskap på Strategidagarna

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Nyss avslutade Strategidagarna på Lidingö i Stockholm blev en exposé av nya kunskaper från genomförda studier, varvade med aktuella frågor kring fjärrvärmen och dess villkor.

På Scandic Foresta arrangerades Strategidagarna 7–8 februari av Energiföretagen Sverige. 110 personer fick sig till livs ett digert tvådagarsprogram. Det handlade första dagen om politikens påverkan från energikommissionen och EU:s vinterpaket och annat aktuellt om Sveriges energipolitik. Energikrav i byggnader, stöd och Energiföretagens systemsyn var andra inslag.

Ny kunskap om marknaden

Tre parallella sessioner fördjupade sig i marknad, styrmedel, samt miljö och tillförsel på morgonen andra dagen. Marknadspasset presenterade resultatet av tre studier. Håkan Sköldberg från Profu drog slutsatser från ett utvecklingsprojekt om strategisk tillgångsförvaltning i fjärrvärmeföretag. En bra tillgångsförvaltning har en tydlig koppling till företagets strategiska plan men kräver volym på verksamheten. Han varnade i sammanhanget också för att ha fel fokus:

– Det finns en risk för marknadsnärsynthet, om man lägger för mycket fokus på den egna verksamheten samtidigt som man missar att hämta in omvärldens förändringar.

Joakim Nilsson från Devcco talade på temat fastighetsnära säsongslagring av fjärrvärme. Det kan vara en lönsam affär, inte minst miljömässigt, och bygger då på större system. Då reduceras förlusterna som annars blev förvånande stora: 40–55 procent i de studerade fallen på grund av temperaturförluster i lagren.

I tredje föredraget kom vinsten av kundförståelse in när Mårten Haraldsson från Profu och Gunilla Jalbin från Grounded berättade om sin studie där 24 kunder i beslutsfattande position undersökts. Resultaten pekade på att kunderna kan delas in i fyra segment efter förändringsambitioner och målorientering. Och att ett betydande segment återfinns bland kunder som dels har stora ambitioner att utveckla, dels är starkt inriktade på att uppfylla samhällsmål.

Haraldsson och Jalbin drog flera slutsatser. Bland annat att de kunder som är utvecklings- och samhällsorienterade upplever fjärrvärmen som stabil, trygg och enkel, men samtidigt dyr och inte framtidsorienterad. Dessa kunder menade att fjärrvärmen måste utvecklas snabbare för att hitta lösningar med mindre miljöpåverkan, och bättre pris som samtidigt ger kunden mer kontroll. Föredragshållarna konstaterade till sist:

– Vi är inte tillräckligt nära de kunder som är viktigast för utvecklingen i framtiden.

Mer kundfokus i Fjärrsyn 2.0

I förmiddagens avslutande gemensamma sittning belyste Fredrik Martinsson från Energiforsk betydelsen av forskning. Här står Energiforsk gärna till förfogande. Fjärrsyn 2.0 har nya angreppssätt och sker till exempel i mycket tätare samarbete med kunderna. Projektet startar i juli och Fredrik tipsar om att gå in och titta på www.fjarrsyn.se. Resten av dag två tog bland annat upp praktiska fall, från det skånska samarbetet i Sveriges längsta sammanbundna fjärrvärmenät, och från flytten av Kiruna.

Profus Håkan Sköldberg kom tillbaka och talade denna gång om samverkan mellan el och värme i ett fjärrsynsprojekt, etapp två. Han har studerat prismekanismer i scenarier med varierad mängd förnybart av olika slag kombinerat med borttagen eller bibehållen kärnkraft.

Bland resultaten noteras att mycket biobränslebaserad kraft ger lägre och jämnare elpriser än ett fall med mycket variabel kraft (vindkraft). En paradox i sammanhanget blir därför att biokraftvärme får sämre betalt för elen i fallet när den byggs ut mycket jämfört med fallet där mycket vindkraft byggs. Bibehållen kärnkraft minskar timmarna med riktigt höga elpriser konstaterade Håkan Sköldberg också.

Två dagar i ett för årstiden soligt Stockholm med bästa utsikt över Fortums nya anläggning i Värtahamnen, bidrog sannolikt till att höja stämningen hos deltagarna på Strategidagarna. Nästa år finns planer på att utöka deltagarskaran med elföretag också.

Toppbild - Fortums kraftvärmeverk i Värtan, foto: Per Myrehed