Rekord i antal deltagare på Distributionsdagarna

Fjärrvärme: På hotell Sheraton i Stockholm arrangerades den 25-26 januari den populära konferensen Distributionsdagarna – konferensen som vänder sig till de som arbetar med frågor inom distribution av fjärrvärme. Temat för konferensen var ”Fjärrvärmenätens roll i det hållbara samhället i framtiden” och lockade rekordmånga deltagare: 285 personer.

Programmet för de två dagarna hade arbetats fram av Distributionsgruppen och Thomas Lummi från Energiföretagen Sverige, här sammanfattas några av höjdpunkterna.

Gävle Energis nät arbetar med effektstyrning på ett innovativt sätt. Thomas Nordin från Gävle Energi berättade om hur de genom att styra bort effekt i ett antal fjärrvärmecentraler exempelvis kan hantera morgontoppar eller störningar på ett bra sätt. Man behöver inte producera all effekt som ”teoretiskt” skulle behövas. Detta kräver dock att Gävle Energis kunder är med på detta, då det handlar om att använda byggnaden som ett energilager. Ett liknande exempel från Göteborg Energi visades.

Nyheter från fjärrvärmedistributionsområdet duggar tätt ibland, och en av dessa handlar om ett tredje fjärrvärmerör. Sven Werner och Helge Averfalk, från Högskolan i Halmstad, har funderat på varför det är så svårt att få ned returledningstemperaturen i ett fjärrvärmesystem. Sommartid så stiger den ibland. Svaret är att vvc-ledningen är en bov i dramat. Varmhållningsvattnet går tillbaka till returledningen, som alltså blir varmt.  Det Sven och Helge har tittat närmare på är att varmhålla framledningen i fjärrvärmesystemet och genom ett tredje rör låta ”varmhållningsvattnet” gå tillbaka till produktionsanläggningen. På så sätt blir inte returledningen uppvärmt i onödan. Forskning om detta pågår i Fjärrsyns forskningsprojekt Framtida fjärrvärmeteknik, håll utkik efter mer information om detta projekt, bland annat på Energiforsks webbplats.

Ulrika Jardfelt, E.ON. Värme Sverige berättade om hur de arbetar med prosumenter och att prosumenterna kommer vara en viktig del i det framtida hållbara samhället. Medskick från E.ONs kunder visar på förbättringsområden som alla är kopplade till möjligheten att bli prosument. Tre exempel på prosumenter E.ON. Värme Sverige arbetar med i dag är Behrn arena, Täby fjärrvärme och Stena metall.

Hur intressant är det att höra ett föredrag om betong? Väldigt intressant ansåg deltagarna som hade många frågor efter föredragets slut. Trots att det var det sista föredraget den första dagen, klockan närmade sig 16.30, och inspirationsföreläsaren Paolo Roberto stod väntade på sin tur. Det var Bojan Stojanovic från Vattenfall som fångade publikens intresse lite extra när han berättade om hur karbonatisering av betong går till samt att vägsalt kan påverka betong mer än vi tror.

Siv Victor, från Vattenfall, berättade om hur Vattenfall arbetar med tillgångsförvaltning av anläggningar. Området tillgångsförvaltning kommer Energiföretagen Sverige att arbeta mer med, då detta är relevant och viktigt för energibranschen.

Var du på plats på Distributionsdagarna? Då ska du ha fått en länk via mejl till en utvärdering av konferensen – svarar du på denna så får du också tillgång till samtliga föredragshållares presentationer. Och hjälper oss att bli ännu bättre arrangörer av Distributionsdagarna.

Thomas Lummi