Standarder för geodata blir mer tillgängliga

En överenskommelse mellan SIS och Lantmäteriet har gjort standarder och handböcker för geodata mer lättillgängliga. De kommer att kunna laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma inom Sverige.

Användningen av standarder släpar efter på geodataområdet och det leder till att geodata från olika aktörer kan vara svåra att kombinera. Lantmäteriet har därför inlett ett särskilt samarbete med SIS, Swedish Standards Institute och genom ett unikt avtal görs geodatastandarderna kostnadsfria. Det handlar om ett femtiotal standarder: samtliga nationella standarder och handböcker inklusive en ”topp 20”-lista med internationella standarder, mestadels ISO.

För Energiföretagen Sveriges medlemmar är detta bra, då geodata i olika former på sikt blir möjliga att kombinera. Det blir även mer kompatibelt mellan olika system. De blir tillgängliga stegvis med start i februari 2017.

Mer information finns i pressmeddelandet från SIS.