Tillsättning av Energiföretagens råd - nu är det klart!

Av föreningens stadgar framgår att Energiföretagen Sverige bör ha sakråd som tydligt innefattar medlemsföretagens huvudsakliga verksamheter och att styrelsen beslutar om rådsstrukturen. Den blev klar i höstas och därefter kunde alla medlemsföretag nominera till råden. Nu är tillsättningen av ledamöterna klar.

Syftet med sakråden är att få en effektiv medlemsdialog i frågor som rör medlemsföretagens huvudsakliga verksamheter. Råden är rådgivande till vd och kansliet och vd tillsätter ledamöter i råden och ordförande för respektive råd.

I slutet på förra året fick alla Energiföretagens medlemsföretag inbjudan  att nominera till sakråden. Det fanns ett stort intresse för att medverka, närmare 200 personer nominerades.

Nu är vi klara med bemanning av råden, med utgångspunkten att få en sammansättning  som så långt som möjligt speglar medlemskretsens sammansättning utifrån storlek, ägarbild och geografisk fördelning - och en mångfald även på andra sätt, och vd  har beslutat om tillsättningen.

- Intresset för att vara med har varit stort, vilket förstås är roligt. Men det har också inneburit svåra val, där alla  nominerade inte har kunnat beredas en plats denna gång, säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.

Vi kommer att ta tillvara det intresse som visats för att engagera sig i föreningen i andra sammanhang, till exempel i arbetsgrupper och referensgrupper. Nu ser vi fram emot att de åtta råden kan starta sitt viktiga arbete.

Sammansättningen i råden för 2017 kan du se här (pdf). (uppdaterad 170223)