Branschstöd till energiforskning

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Flera angelägna och framtidsinriktade projekt får stöd av branschens strategiska forskningsmedel.

Svensk Fjärrvärmes medlemmar finansierade forskning genom sin medlemsavgift där lejonparten gick till Fjärrsyn men en viss del hanterades av branschkansliet som fattade beslut om vissa forskningsprojekt. Vid bildandet av Energiföretagen Sverige så följde dessa ”strategiska forskningsmedel” med från Svensk Fjärrvärme och i juni i år fattades de sista besluten om finansiering av ett antal angelägna projekt.

I många fall är branschen bara delfinansiär och styrkan i de olika projekten ligger just i samverkan med andra aktörer.

- Under våren har vi arbetat hårt med att identifiera de projekt som ger bäst medlemsnytta samtidigt som vi hållit oss inom ramarna för de kriterier som fastlagts för pengarna, säger Henrik Wingfors, enhetschef Energisystem.

Projekt som ingår i den sista omgången har ett brett fokus. Med pengarna finansieras deltagande i bland annat ett antal Energiforskprogram. Ett sådant är nya NEPP – North European Power Perspective – eftersom det är viktigt att fjärrvärmens och kraftvärmens roll belyses ordentligt i studier över energisystemets omställning. Ett annat projekt som får stöd är tredje etappen i Profuprojektet Värmemarknad Sverige, där ett trettiotal aktörer deltagit i de tidigare etapperna.

Två andra Energiforskprogram får också finansiering: ett handlar om digitalisering ”Digitaliseringen är på väg att förändra vårt samhälle. Hur kan energisektorn förbereda sig och dra nytta av utvecklingen?” men även nya fyråriga Askprogrammet:

- Eftersom Energiföretagen Sverige överenskommit med Energiaskor Sverige om att överföra askverksamheten till den nya branschföreningen, är det glädjande att vi med dessa medel kan fortsätta bidra till forskning på området, fortsätter Henrik Wingfors.

Att skapa bra band mellan forskning och Energiföretagen Sveriges arbete skapar trovärdighet och tyngd i påverkansarbetet.

- För att kunna påverka politiken måste våra underlag bygga på fakta, och där har branschforskningen en viktig roll, avslutar Henrik Wingfors.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se