Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Ny föreskrift om trycksatta anordningar

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Huvudinnehåll

Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift, AFS 2017:3 Användning och besiktning av trycksatta anordningar. Den berör alla som har pannor och trycksatta anordningar och kommer att börja gälla den 1 december 2017.

Den nya föreskriften innehåller exempelvis krav på att personal som övervakar pannor ska vara certifierade. Ett annat exempel är krav på journalföring av en trycksatt anordning avseende dess återstående livslängd.

Energiföretagen Sverige kommer att tydliggöra vad föreskriften innebär vad gäller första kontroll, återkommande kontroll, riskbedömning med mera.

De tekniska bestämmelser som finns, exempelvis D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme och fjärrkyleledningar, kommer med anledning av de nya föreskrifterna att arbetas om i höst.

Redan nu kan den nya AFS 2017:3 Användning och besiktning av trycksatta anordningar laddas ned från Arbetsmiljöverkets webbsida. Befintliga föreskrifter gäller dock fram till den 1 december.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Jan Baldefors

Jan Baldefors

Konsult distribution värme och kyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 073-425 25 67
E-post: janne.baldefors@energiforetagen.se