Utlysning öppen: Biodrivmedel för Sverige 2030

Energiforsk genomför tillsammans med svensk industri forskningsprogrammet Biodrivmedel för Sverige 2030. I denna första utlysning välkomnas projektansökningar inom programmets samtliga forskningsområden.

Programmets mål är att underlätta och göra biodrivmedel tillgängligt i stor skala över hela landet till en rimlig kostnad. Visionen är att biodrivmedel snabbt ska bli ett viktigt alternativ i transportsektorn. Resultat och ny kunskap från programmet är ett viktigt steg på vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta, en fossilfri sjöfart och ett fossilfritt inrikesflyg år 2030.

Forskningen fokuserar på energieffektivitet i val av biodrivmedelsmix, hur markerna kan utnyttjas smartare och hur en kan säkerställa att råvarorna för biodrivmedlen utgörs av restprodukter från samhället, jordbruket och skogsbruket. Allt detta är avgörande för utvecklingen av biodrivmedel.

Forskningen är tillämpad och utgår från de behov och prioriteringar som programmets uppdragsgivare har. Målet är att resultat och ny kunskap från programmet ska kunna tillämpas inom tio år.

Sista ansökningsdagen är den första oktober 2017.

Läs mer på Energiforsks webb.