Energiföretagen välkomnar Carl Berglöf

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

30 maj välkomnade Energiföretagen Sverige Carl Berglöf som expert inom kärnkraft och elnätsteknik på enheten Energisystem. Han kommer närmast från Vattenfall där han arbetat med koordinering av kärntekniska kravställningar gentemot Vattenfalls anläggningar och dotterbolag (Forsmark, Ringhals, SKB och Svafo).

Carls erfarenhet av kärnkraft är gedigen. Han har bland annat nyligen avslutat ett fyra årigt långt ordförandeskap i Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS). Under sin tid i SKS har han arbetat för ett mer aktivt deltagande i energidebatten och att lyfta kärnkraftens samhällsnyttor.

På meritlistan finns en doktorsexamen i reaktorfysik från KTH,och en totalförsvarstjänstgöring som vattenkraftverksoperatör i Luleälven.

- Energifrågan har följt mig alltsedan dess och på somrarna under min studietid jobbade jag extra på det lokala elnätsbolaget i min hemtrakt med akut felavhjälpning i distributionsnätet. Hade jag inte fastnat för kärn- och reaktorfysik under studietiden hade jag säkert arbetat med elnätsfrågor. Lyckligtvis får jag nu chansen att göra både och! säger Carl.


carl berglöf

Carl ser fram emot att få arbeta på en något mindre arbetsplats (än till exempel Vattenfall) och förväntar sig ett integrerat arbete, samt få chansen att arbeta mer med beröringspunkterna mellan olika energislag och hur dessa samverkar i ett system.

- Energi berör alla. Alla behöver den och energifrågan engagerar alla på olika sätt, säger Carl och ser fram emot att få arbeta med att lyfta opinionen för kärnkraften.

- Många har pratat länge och lågintensivt om det, men nu verkar fler vara beredda att vilja anstränga sig för att ge en mer nyanserad bild energisystemet som helhet, avslutar Carl.