Nya domar om anslutningsavgifter

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Förvaltningsrätten har nu meddelat dom i ytterligare ett antal mål som gäller Energimarknadsinspektionens schablonmodell från år 2013 avseende anslutningar 16-25 A. Denna gång gäller det de längre anslutningarna, dvs avstånd över 200 m från anslutningspunkten i befintligt nät.

Vi rapporterade för några veckor om att förvaltningsrätten meddelat dom i ett antal mål som rör Energimarknadsinspektionens schablonmodell från år 2013 för anslutningar 16-25 A. Då gällde det de kortare anslutningarna, dvs i intervallet 0-200 m från anslutningspunkten i befintligt nät. Läs den nyheten här.

Nu har förvaltningsrätten alltså kommit med nya domar som avser de längre anslutningarna, det vill säga i intervallen 200-600 m, 600-1 200 m och 1 200-1 800 m från anslutningspunkten i befintligt nät.

I korthet innebär de nya domarna att 2013 års schablonmodellkan användas som utgångspunkt vid bedömningen av vad som är en skälig anslutningsavgift även för anslutningar över 200 m. Förvaltningsrätten konstaterar att det underlag som legat till grund för de av Ei beräknade meteravgifterna i dessa intervall kan godtas men att underlaget för delningen av meteravgifterna har brister. De meteravgifter som Ei ursprungligen räknat fram i 2013 års modell kan därmed inte användas fullt. Istället ska meteravgiften enligt förvaltningsrätten delas utifrån de förutsättningar som gäller i det enskilda fallet, dvs inte utifrån en schabloniserad delning.

Till detta kommer att EBR-katalogens arbets- och materialomkostnadstillägg inte ska nedjusteras. Rättens bedömning i fulltext finns här.   

Helena Laurell, jurist på Energiföretagen, kommenterar:

- Förvaltningsrätten har nu gjort en bedömning av modellens samtliga intervall. Vi kommer att ta en kontakt med Energimarknadsinspektionen för att få deras syn på avgörandena. Innan vi vet om domarna överklagas och hur Energimarknadsinspektionen har för avsikt att agera går det inte att säga något om de praktiska konsekvenserna. Vi återkommer när det finns mer att rapportera.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Helena Laurell

Helena Laurell

T.f. Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 51
E-post: helena.laurell@energiforetagen.se