Viktiga nyheter markåtkomst

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige lanserar en enkel värderingsmetod för mindre intrång i skogsmark som nu finns tillgänglig för medlemmarna. Dessutom har Trafikverket och Energiföretagen Sverige kommit överens om en revidering av de allmänna bestämmelserna vid nedläggning av elektriska starkströmsledningar i vägområdet, ABEL.

Enkel värderingsmetod för mindre intrång i skogsmark lanseras 1 juli

Den nya enkla värderingsmetoden är ett alternativ till 2009 års skogsnorm; den norm för beräkning av ersättning för intrång i skogsmark som anvisas i ”Energiföretagen Sveriges policy markåtkomst”.

Den nya enkla metoden är tänkt att användas för mindre intrång och bör därför begränsas till lokalnät med upp till 12 meters skogsgatubredd och eventuellt vid köp av mark för mindre stationer. Metoden är tänkt att vara enkel att använda och lätt att förstå, samt ge rätt värden även när värderaren har begränsad skoglig kompetens. Den är utarbetad på initiativ av Energiföretagen Sveriges Markgrupp och principerna har godkänts av föreningens nätråd.

Här hittar du information om den nya värderingsmetoden.

Ny version av ABEL 07

Trafikverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om en revidering av de allmänna bestämmelserna vid nedläggning av elektriska starkströmsledningar i vägområdet (ABEL 07). Revideringen innebär i huvudsak förtydliganden och innebär inga ”försämringar” för elnätsföretagen. Den nya versionen ska tillämpas från och med 15 juni 2017.

Överenskommelsen med Trafikverket innebär att vi är överens om innehållet i Trafikverkets standardavtal ABEL 07 (med beteckningen ”reviderad 2017”) samt att vi åtar oss att inom respektive verksamhetsområden verka för att det reviderade innehållet i Trafikverkets standardavtal ABEL 07 blir känt och tillämpas. Vidare är vi överens om att regelbundet stämma av innehållet och tillämpningen av avtalet. I överenskommelsen uttrycks förhoppningen att de nya bestämmelserna ska underlätta att nå ett samförstånd när elektriska starkströmsledningar dras inom vägområdet.

Läs mer på sidan om avtal och rekommendationer, där det även finns en länk till ABEL 07 (reviderad 2017) på Trafikverkets hemsida.