Ökat nordiskt inflytande i Eurelectric

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Omkring 400 personer samlades på Eurelectrics årskonferens i Estoril, Portugal. Konferensen bjöd på en mängd intressanta föredrag om bland annat elektrifiering och digitalisering. Dessutom valdes ett stort antal representanter från Sverige och våra grannländer till olika poster, vilket skapar hopp om ett ökat nordiskt inflytande i den europeiska branschföreningen.

Årsmötet i Estoril, Portugal, hölls under några rekordvarma dagar som tyvärr präglades något av den tragiska branden i Portugal där över 60 personer omkom. Portugiserna och Eurelectric bjöd emellertid på ett mycket välarrangerat årsmöte.

Konferensen förmedlade en positiv tro på elektrifiering som lösning på klimatproblematiken och el som en dominerande energibärare framöver. Deltagarna trodde att el kommer att vara den dominerande energibäraren 2040 och 80 procent av deltagarna såg krav på minskade utsläpp i samhället som en möjlighet för branschen. Det fanns också en stor positiv tro på elbilarnas framväxt. Elbilarna kommer snabbare än vad man tror. En sådan bild bekräftades av såväl IEA som olika företag i branschen. Även ökningen av vind och sol sker snabbare än vad man kan tro enligt till exempel Bloomberg Finance.

Riktigt spännande blev konferensen när frågor kring digitalisering, ny teknik som ”blockchain”, delningsekonomi och nya marknader som uppträder tack vare detta. Kan ny teknik och nya marknader bakom elmätaren konkurrera ut elnätsbolagen? Vilken roll ska elnäten och energibolag överhuvudtaget ha i framtiden? En undersökning på plats visade att många tror att teknikföretag och nya aktörer kommer att erbjuda en del av de nya produkter och tjänster som kommer att efterfrågas på den framtida marknaden. Samtidigt konstaterades att elnätsbolag och energiproducenter kommer att behövas även i en framtida marknad.

Årsmötet var det sista med avgående ordförande Antonio Mexia, vd för EDP, Portugal. På mötet valdes en ny ordförande Fransesco Starace, vd för ENEL, Italien. Starace har under sin tid på ENEL skiftat fokus från fossilt och kärnkraft till förnybart.

De poster som tillsattes av nordiska representanter var; Magnus Hall, vd Vattenfall, som blir ny vice-ordförande i Eurelectric, Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen, valdes in som representant i finansgruppen, Jukka Leksälä, vd Finsk Energi, valdes in som representant i nomineringskommittén och Knud Pedersen, vp DONG Energy valdes in som co-chair i DSO-kommittén. Dessutom godkändes Mia Nordström, Vattenfall som vice ordförande i WG Electro Mobility och Mats Persson, Fortum, som ordförande i TF Cooperation with Russia.

”European power lobby goes green” löd en av rubrikerna efter valet av det nya presidiet. Rubriken syftade på såväl valet av Fransesco Starace som valet av Magnus Hall samt Kristian Ruby som ny generalsekreterare. Allistair Phillips-Davies, vc för SSE i UK, valdes också om som vice ordförande.

Här hittar du information om programmet.