Pernilla Winnhed invald i styrelsen för Euroheat & Power

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

I mitten av maj höll den europeiska branschföreningen för fjärrvärme, Euroheat & Power, kongress i Glasgow. Euroheat & Power samlar företag och branschorganisationer från ett trettiotal länder, och Energiföretagen Sverige är en av medlemmarna. I samband med kongressen hölls också årsmöte där Pernilla Winnhed valdes i som ny ledamot i styrelsen.

Euroheat & Power, EHP, är den gemensamma organisationen för fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla i Europa. I samarbete med Energiföretagen och andra medlemmar driver organisationen på för att utveckla fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla inom Europa. Främst gentemot EU.

Forskning och utveckling på europanivå inom fjärrvärmeområdet är en annan viktig del, bland annat genom forskningsplattformen för teknikutveckling, DHC+. Läs mer på EHP:s webbplats.

I samband med Euroheat & Powers 38:e kongress valdes Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed in i styrelsen.

- Jag tycker att det känns väldigt spännande med detta uppdrag eftersom fördelarna med fjärrvärme och fjärrkyla verkligen har ”upptäckts” av EU. Efter att tidigare i huvudsak fokuserat på el och gas, trots att nästan halva energianvändningen går till uppvärmning, har kommissionen antagit en värme- och kylstrategi som ska bidra till mer systemeffektiva lösningar och göra medlemsländerna mindre beroende av import. Med detta bredare perspektiv kan Europas klimatpåverkan minska rejält och Euroheat & Power arbetar verkligen hårt för att skynda på den utvecklingen, säger Pernilla Winnhed.

Styrelsen för Euroheat & Power består av tolv företrädare för medlemsorganisationerna och tre företagsföreträdare. Ordförande är Werner Lutsch, som är ordförande för AGFW, den tyska branschorganisationen för fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Vice ordförande är Birger Lauersen från Dansk Fjernvarme och vd är Paul Voss.