Rapport från London 9th Citizens’ Energy Forum

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

År 2007 upprättade EU kommissionen Citizen’ Energy Forum i London, som sedan dess är en återkommande årlig arena för regulatorer, konsumentorganisationer och energiindustrin. Syftet är att utforska konsumenternas behov och roll på energimarknaden samt åstadkomma en för kunderna konkurrenskraftig, ”smart” och rättvis energimarknad.

Den 30–31 maj hölls London 9th Citizens’ Energy Forum. Chefen för kommissionens energienhet (DG ENER), Dominique Ristori, framhöll i sitt öppningstal att forumet åstadkommit mycket under sina nio år men att det ännu återstår en del arbete. Bland annat påtalade han vikten av att uppmärksamma ministerrådet om behovet av att minska kundernas skatteandel på energiräkningarna (idag ca 40 procent).

Inspel till debatten via fyra sessioner

Under forumets båda dagar hölls parallella sessioner med avslutande diskussion. Första dagen var temat för de parallella sessionerna:

  • Empowering consumers to make better choices on the energy market
  • The role of Local Energy Communities (LECs) in the energy transition

Dag två var temat för de parallella sessionerna:

  • New energy technologies and data management
  • Encouraging active consumers through new products and services

Samtliga sessioner startade med korta presentationer från olika intressenter och avslutades med diskussion i plenum som gav tillfälle att ställa frågor till föredragarna och föra fram inspel i debatten.

Intressant om lokala elnät (LECs)

Förutom ett antal EU-kommissionärer deltog representanter från bland annat BEUC (europeisk konsumentorganisation), ESMIG (europeisk organisation för energitjänsteföretag), CEER, Eurelectric, Geode, Eurogas, CEDEC, ENTSO-E, med flera.

– Speciellt intressant var diskussionen kring LECs, som handlar omlokala elsystem utanför ordinarie elnät. Dels kommissionärernas försök att klargöra konceptet, dels industrins tydliga och samstämmiga reflektion kring vikten av att skapa jämlika spelregler och rättvis kostnadsfördelning, säger Catherine Lillo från Energiföretagen Sverige som deltog i London 9th Citizens’ Energy Forum.

Medskicket till kommissionen var frågan om varför det behövs speciella nya spelregler för att få in ett ”nytt” koncept när den funktion som kommissionen verkar vilja få in redan idag är möjlig i de flesta medlemsstaterna både för nya och traditionella aktörer inom existerande regelverk.

Forumets egna samlade slutsatser från diskussionerna finns här.