Flatrate-avtal granskade av Ei

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Ellagen förbjuder elhandelsföretag att erbjuda sina kunder avtal utan koppling till kundens egen elanvändning. Energimarknadsinspektionen, Ei, har nu efter en granskning av ett fall godkänt fakturering från ett tjänsteföretag med så kallade flatrateavtal, där kunden betalar en fast månadsavgift utan direkt koppling till elanvändningen.

Ei har granskat Borås Elhandels fakturering av kunder som även är kunder hos det helägda dotterbolaget 'Alltid' som erbjuder så kallade flatrateavtal. Med ett sådant avtal faktureras kunden en fast månadsavgift utan direkt koppling till den egna elanvändningen.

Elhandelsföretagens debitering av kunderna ska enligt lagen avse uppmätt el och summan ska vara beräknad på hur mycket el som har använts. Detta innebär ett förbud mot avtal som prissätts utan koppling till kundens egen elanvändning (till exempel flatrateavtal).

Tjänsteföretag som Alltid omfattas dock inte av bestämmelsen och inte heller av Ei:s tillsyn. Ei kom fram till att de elhandelsfakturor som Borås Elhandel skickar till sina kunder, även till dem som också är kunder hos Alltid, utgår ifrån kundens faktiska elanvändning. Borås Elhandel följer därmed ellagen i denna del.

Läs om det aktuella fallet på Ei:s webbplats