Vattenkraftförslag ute på remiss

Nu är promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft ute på remiss. Läs regeringens pressmeddelande och logga in som medlem för information om hur du bidrar i arbetet med föreningens svar.