Vi följer politiken på plats – rapport från MP-kongressen

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Under våren har riksdagspartierna haft kongresser och andra partidagar. Energiföretagen Sverige har följt dem, i några fall på plats. Senast ut var Miljöpartiet som kongressade under Kristi Himmelfärdshelgen i maj. Energiföretagen Sverige var där och bevakade diskussionerna.

Temat för Miljöpartiets kongress 2017 var ”Ledarskap för klimatet”. Det fanns en tydlig ambition att visa partiet och omvärlden att Miljöpartiet har gjort skillnad i klimatfrågan och förflyttat regeringen i grön riktning. Partiledning och riksdagsledamöter var måna om att kongressdeltagarna skulle se ett värde i att de uppdrag de ger till sina företrädare i form av beslut ska vara möjliga att få igenom i riksdagen.

Inger Abrahamson som arbetar med politisk samordning på Energiföretagen Sverige var på plats på Miljöpartiets kongress:

- Det var ett stort engagemang hos kongressdeltagarna, där mycket av fokus var att enas kring en gemensam bild av hur politiken ska föras. Eftersom klimatet var i fokus kom också en del energifrågor upp i debatt och beslut.

Under kongressen varvades föredragningar med diskussioner vid så kallade åsiktstorg och debatt i plenum. Under hela kongressen, parallellt med utskott, åsiktstorg och plenumdebatter anordnades också en lång rad seminarier.

- På plats med egen monter fanns Tekniska verken i Linköping och de hade också ett seminarium med biogasen i fokus, berättar Inger Abrahamson.

Partistyrelsen hade lämnat en proposition om grön ekonomi ”En hållbar framtid - en ekonomisk politik för miljö och jobb”, där energifrågorna fanns med. Bland de beslut som fattades med anledning av propositionen kan nämnas:

  • att ta fram mål för att gå över till en helt cirkulär ekonomi ”Målet ska utformas så att det tydligt omfattar många åtgärder inom olika områden, som skattepolitik, avfallshantering, produktkrav och konsumentpolitik”,
  • att utreda hur ett system kan se ut där fastighetsskatt på vindkraft och vattenkraft tillfaller den region där kraftverken är uppförda,
  • att föra fram att koldioxidskatt är ett viktigt styrmedel och att utgångspunkten ska vara att den beräknas på bränslets hela livscykel,
  • att verka för att skattebasen för koldioxidskatten breddas så att en så stor del av utsläppen som möjligt omfattas,
  • att verka för att energiskatten ska beläggas på samtliga bränslen och energislag. Energiskatten ska baseras på mängden energi i ett bränsle. Det är dock viktigt att upprätthålla en prisskillnad mellan fossil energi och förnybar energi och energiskatten kan behövas för det ändamålet,
  • att verka för att klimat- och miljöskatter ska indexeras på ett sätt som gör att styrningen bibehålls eller ökar successivt i takt med den ekonomiska utvecklingen i samhället.

För dig som är medlem finns en fördjupad genomgång av debatt och beslut när du loggat in.

Bilden:
Karin Svensson-Smith, riksdagsledamot för Miljöpartiet på besök i Tekniska verkens monter.
Foto: Tekniska verken i Linköping