Viktig påminnelse från Elsäkerhetsverket om ny lag från 1 juli

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 1 juli 2017 börjar en ny elsäkerhetslag att gälla. Alla företag som utför elinstallationsarbeten med egen personal ska senast den 1 juli ha upprättat ett egenkontrollprogram enligt Elsäkerhetsverkets anvisningar. Företag som utför arbete utanför de egna anläggningarna ska också ha registrerat sig hos Elsäkerhetsverket.

Energiföretagen Sveriges medlemmar som utför olika elinstallationsarbeten med egen personal berörs av den nya elsäkerhetslagen:

  • Elnätsföretag
  • Elproducenter
  • Värme-/kylproducenter
  • Värme-/kyldistributörer
  • Entreprenadföretag

Senast den 1 juli ska företagen ha upprättat ett egenkontrollprogram enligt Elsäkerhetsverkets anvisningar. För att underlätta detta har en mall, särskilt anpassad för elnätsföretag tidigare distribuerats, se tidigare nyhet på Energiföretagens webbplats här (inloggning krävs).

De företag som även utför arbete utanför de egna anläggningarna, exempelvis montage av el- och värmemätare hos kunder ska registrera sig hos Elsäkerhetsverket. Registrering sker på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Se även det bifogade brevet från Elsäkerhetsverket.

Nya elsäkerhetsregler den 1 juli – Uppdaterade anvisningar och blanketter

Med anledning av att ansvaret för elinstallationer flyttas från den behörige installatören till installationsföretaget har nu Energiföretagens anvisningar och blanketter uppdaterats för att motsvara de nya reglerna.

Blanketter (För- färdiganmälan med mera)

Anvisningar (AMI-handboken)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se